Follow

קטע פילוסופי עם אושי שהם קראוס

על פילוסופיה בנושאים שונים ומנקודות מבט שונות

 פילוסופיה וסקס? בלי סוף! מאהבה אפלטונית (שזה ממש לא מה שחושבים שזה) ועד......האזנה נעימה. 

המוזיקה של 

Kevin Macleod

 

על אלוהים

מיהו? האם הוא קיים? ואם כן, איך? ומה זה אומר? בפילוסופיה יש דיון בן אלפי שנים עליו ועל דמותו.

המוזיקה של 

Kevin Macleod

טוב...אז לא בדיוק פילוסופיה במיין סטרים...כלכלה התנהגותית וכן...דיון ברציונליות שלנו שייך לפילוסופיה 

 המוזיקה של

Kevin Macleod

מי לחיים ומי למוות. היום השנתי שבו מתפרסמות החלטות ועדת סל התרופות הוא יום גורלי ללא מעטים מאיתנו. איך הם חושבים ומה מאפיין את אופן החשיבה של חברי ועדת הסל? 

המוזיקה של

Kevin Macleod

אז מה? סמים זה רע? תמיד? ואם נמצא סם שאינו ממכר ואינו פוגע? מה תגידו אז?

 המוזיקה של 

Kevin Macleod

אומרים לנו שקינאה היא טבעית. אולי זה נכון, אבל היא כואבת ומטרידה...וגם יש לה אספקטים פילוסופיים לגמרי.

המוזיקה של 

Kevin Macleod

על התאבדות

מהי פילוסופיה ומה הערך שלה? (יש לה ערך?) על כך באמצעות דיון פילוסופי בהתאבדות. 

המוזיקה של

Kevin Macleod

אני שמח להודיע שגלובס - עיתון העסקים של ישראל, אימץ את שני הפודקאסטים שלי: דו"ח פינטק ו - קטע  כלכלי.

הנה הלינק החדש לדו"ח פינטק.

https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=10531

והנה הלינק החדש ל "קטע כלכלי"

https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=10539

 

« Newer Episodes