הטענה שפילוסופיה יש להכל ושפילוסופיה עוסקת בהכל, נכונה בעיני. וכאן אני מדגים את זה אפילו במקום אבסורדי. כן, אפשר למצוא אמירות פילוסופיות מעניינות...גם על הבלורית של דונאלד טראמפ.

 המוזיקה של 

Kevin Macleod

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App