על רצח

זוכרים את כרמלה בוחבוט? היא היתה קורבן להתעללות נוראה מצד בעלה, עד שהיא....הרגה אותו (בצדק)? רצחה אותו? מה ההגדרה הנכונה? באמצעות הסיפור שלה אני מנסה לבחון שאלות פילוסופיות כלליות יותר.

 המוזיקה של 

Kevin Macleod

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App