על הכלא שלי

מדוע אנחנו לא חופשיים? אולי בגלל מעצורים פנימיים? אולי בגלל בית הכלא החברתי? אני מנסה לענות באמצעות קבוצה של פילוסופים שונים. 

 המוזיקה של 

Kevin Macleod

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App