Follow

חושבים - על טכנולוגיה ואנשים הוא פודקסט חדש שעוסק בלימודי עתידים ובקשר שבין טכנולוגיה לפילוסופיה, סוציולוגיה, ותחומים רבים נוספים.

זהו פרק פיילוט, ועדיין לא ברור היכן יעלה הפודקאסט החדש הזה :)

המוזיקה של 

Kevin Macleod

Share | Download(Loading)