האם אותנטיות מחייבת בדידות? האם אני יכול לשמור על האמת שלי? שאלות לא פשוטות. אני מנסה לענות בעזרת הפילוסופיה ובעזרת דמותה העצובה והמרשימה של המשוררת אלזה לסקר שולר.

  המוזיקה של 

Kevin Macleod

 

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App