Loading Downloads
15Episodes
Philosophy

איך קשורים סמים לאהבה, התאבדות לפקקי תנועה וקנאה לעצי סקויה? - התשובה: פילוסופיה!

איך זה שאנחנו נופלים בפח

April 14, 2016
 בפרק הזה אנחנו פוגשים את דניאל כהנמן, שיצר ביחד עם עמוס טברסקי את הכלכלה ההתנהגותית


לקריאה מרחיבה 
הספר של כהנמן "לחשוב מהר לחשוב לאט" הוא ספר עיון מאוד רציני, שכתוב בשפה מובנת וקולחת. ישנם כמובן כל ספריו של דן אריאלי, כמו "לא רציונלי לא במקרה" ועוד

המוזיקה בפרק של
 kevin McLoad

Four Beers Polka
Glee Club Polka
Meanwhile in Bavaria
Super Polka

הפקה ובימוי יובל מלחי: "קטעים בהיסטוריה"