Loading Downloads
15Episodes
Philosophy

איך קשורים סמים לאהבה, התאבדות לפקקי תנועה וקנאה לעצי סקויה? - התשובה: פילוסופיה!

Episodes

היא יפה?
מכוערת?
ובכלל, מהו יופי מוחלט, ואיך זה שאי אפשר להפוך אף אדם לקירח גם אם תולשים לו את כל השערות?
אנחנו מוציאים נושא חבוט לקראת הבחירות ומציגים בתיווכו, כמה שאלות פילוסופית.
בהנאה
00:0000:00
Play Now

Load more